Hướng dẫn giáo viên mầm non chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp một

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn giáo viên mầm non chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp một
  • Mã ISBN: 978-604-0-21922-0
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đinh Văn Vang, Nguyễn Thị Bích Thảo, Nguyễn Thị Hiên, Trần Thị Ngọc Trâm, Vũ Thuý Hoàn
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Hoàng Bích Trà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP In và Truyền thông Hợp Phát. Địa chỉ in Cụm Công nghiệp Quốc Oai, TT Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 11/05/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn giáo viên mầm non chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp một

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đinh Văn Vang, Nguyễn Thị Bích Thảo, Nguyễn Thị Hiên, Trần Thị Ngọc Trâm, Vũ Thuý Hoàn

Tìm mua sách nếu có bán: