Hướng dẫn học tập và tìm hiểu Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn học tập và tìm hiểu Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam
  • Mã ISBN: 978-604-9929-74-8
  • Tác giả: Đại học Luật Hà Nội-Bộ môn Luật Hôn nhân và gia đình. PGS.TS. Ngô Thị Hường (chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Lan, TS. Bùi Thị Mừng
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Chử Thị Thu Hương
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Dân Hiền – Địa chỉ: Ki-ốt số 8 HTX NN Láng Trung, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: DNTN in Hà Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn học tập và tìm hiểu Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam

Về tác giả: Đại học Luật Hà Nội-Bộ môn Luật Hôn nhân và gia đình. PGS.TS. Ngô Thị Hường (chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Lan, TS. Bùi Thị Mừng

Tìm mua sách nếu có bán: