Hướng dẫn học Toán 9 – Tập hai (Sách thử nghiệm)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn học Toán 9 – Tập hai (Sách thử nghiệm)
  • Mã ISBN: 978-604-0-20381-6
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Chu Cẩm Thơ, Đặng Thị Thu Huệ, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Hợp, Phạm Đức Quang, Phạm Đức Tài
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Dương Vũ Khánh Thuận
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty TNHH SX DV TM Bao Bì Kiến Á. Địa chỉ in 320/32A Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh. Cơ sở in: 1012 Thoại Ngọc Hầu, P.Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/05/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn học Toán 9 – Tập hai (Sách thử nghiệm)

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Chu Cẩm Thơ, Đặng Thị Thu Huệ, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Hợp, Phạm Đức Quang, Phạm Đức Tài

Tìm mua sách nếu có bán: