Hướng dẫn học và giải chi tiết bài tập Vật lí 7

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn học và giải chi tiết bài tập Vật lí 7
  • Mã ISBN: 978-604-84-4684-0
  • Tác giả: Ths. Nguyễn Phú Đồng
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thùy An
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân, 20 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP. HCM
  • Nơi in: Cty TNHH in ấn Thương mại Siêu Tốc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn học và giải chi tiết bài tập Vật lí 7

Về tác giả: Ths. Nguyễn Phú Đồng

Tìm mua sách nếu có bán: