Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng một số loài cây dược liệu quý theo tiêu chuẩn GACP-WHO

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng một số loài cây dược liệu quý theo tiêu chuẩn GACP-WHO
  • Mã ISBN: 978-604-913-945-1
  • Tác giả: (Đồng cb), Dương Văn Đoàn, Khuất Hữu Trung, Lê Văn Phúc, Nguyễn Nghĩa Biên, Trần Thị Thu Hà
  • Nhà xuất bản: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Chiên
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Công nghệ Hoàng Quốc việt – Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN
  • Nơi in: Cty CP KH&CN Hoàng Quốc Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/02/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng một số loài cây dược liệu quý theo tiêu chuẩn GACP-WHO

Về tác giả: (Đồng cb), Dương Văn Đoàn, Khuất Hữu Trung, Lê Văn Phúc, Nguyễn Nghĩa Biên, Trần Thị Thu Hà

Tìm mua sách nếu có bán: