Hướng dẫn một số nội dung về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng – Các văn kiện, quyết định mới nhất của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn một số nội dung về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng – Các văn kiện, quyết định mới nhất của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị
  • Mã ISBN: 978-604-77-6912-4
  • Tác giả: Phượng Vũ (Hệ thống)
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Đặng Thị Minh
  • Đối tác liên kết: Trung tâm Pháp luật Sài Gòn Hà Nội – 141/20 khu phố 3, P.Thạch Lộc, quận 12, TP.HCM
  • Nơi in: Cty Song nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Hướng dẫn một số nội dung về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng – Các văn kiện, quyết định mới nhất của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị

Về tác giả: Phượng Vũ (Hệ thống)

Tìm mua sách nếu có bán: