Hướng dẫn ôn luyện thi vào lớp 10 môn Toán (Tự luận kết hợp trắc nghiệm)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn ôn luyện thi vào lớp 10 môn Toán (Tự luận kết hợp trắc nghiệm)
  • Mã ISBN: 978-604-54-4780-2
  • Tác giả: Hoàng Đức Nguyên, Lê Đại Hải, Lê Văn Cường, Nguyễn Sơn Hà (CB), Phạm Sỹ Nam
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ngân; Lê Thị Trường An
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in sách giao khoa tại TP Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn ôn luyện thi vào lớp 10 môn Toán (Tự luận kết hợp trắc nghiệm)

Về tác giả: Hoàng Đức Nguyên, Lê Đại Hải, Lê Văn Cường, Nguyễn Sơn Hà (CB), Phạm Sỹ Nam

Tìm mua sách nếu có bán: