Hướng dẫn ôn luyện thi vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn ôn luyện thi vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh
  • Mã ISBN: 978-604-54-4777-2
  • Tác giả: Nguyễn Thúy Nga-Bùi Văn Khiết – Bùi Thị Thu
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Lê Thị Trường An; Nguyễn Thị Ngân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và truyền thông Hợp Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn ôn luyện thi vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh

Về tác giả: Nguyễn Thúy Nga-Bùi Văn Khiết – Bùi Thị Thu

Tìm mua sách nếu có bán: