Hướng dẫn ôn tập kì thi Trung học phổ thông quốc gia năm học 2019 – 2020 Khoa học xã hội

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn ôn tập kì thi Trung học phổ thông quốc gia năm học 2019 – 2020 Khoa học xã hội
  • Mã ISBN: 978-604-0-19983-6
  • Tác giả: Dương Thị Thuý Nga, Đỗ Anh Dũng…, Lê Thông, Ngô Thị Hiền Thúy, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Xuân Trường, Trần Văn Thắng
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Võ Hồng Vân, Nông Thị Huệ, Nguyễn Thị Dạ Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In Khoa học công nghệ Hà Nội. Địa chỉ in Lô B2-3-6B Khu CN Nam Thăng Long – Bắc Từ Liêm – Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/03/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn ôn tập kì thi Trung học phổ thông quốc gia năm học 2019 – 2020 Khoa học xã hội

Về tác giả: Dương Thị Thuý Nga, Đỗ Anh Dũng…, Lê Thông, Ngô Thị Hiền Thúy, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Xuân Trường, Trần Văn Thắng

Tìm mua sách nếu có bán: