Hướng dẫn ôn tập thi vào lớp 10 môn Toán

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn ôn tập thi vào lớp 10 môn Toán
  • Mã ISBN: 978-604-9936-64-7
  • Tác giả: Công Mãn (chủ biên) – Giáp Văn Khương – Tấn Phong
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Đặng Thị Phương Anh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP phát triển giáo dục Minh Phương – Số D03 khu đấu giá quyền sử dụng đất, P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông, TP Hà nội
  • Nơi in: CCty Cp in và Vật tư Hải Dương
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/06/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn ôn tập thi vào lớp 10 môn Toán

Về tác giả: Công Mãn (chủ biên) – Giáp Văn Khương – Tấn Phong

Tìm mua sách nếu có bán: