Hướng dẫn ôn tập trắc nghiệm môn học Giáo dục chính trị (Dùng cho hệ Cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp và dạy nghề) (Tái bản lần thứ nhất)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn ôn tập trắc nghiệm môn học Giáo dục chính trị (Dùng cho hệ Cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp và dạy nghề) (Tái bản lần thứ nhất)
  • Mã ISBN: 978-604-974-336-8
  • Tác giả: CN. Văn Công Vũ, ThS. Lê Dương Thùy Hương, ThS. Lê Đức Thọ, ThS. Nguyễn Huy Hợi, ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm, ThS. Nguyễn Tiến Đảm
  • Nhà xuất bản: Đại học Huế
  • Biên tập viên: Ngô Văn Cường
  • Đối tác liên kết: Lê Đức Thọ, Cao đẳng nghề Đà Nẵng, 99 Tô Hiến Thành, Đà Nẵng
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in và dịch vụ Thanh Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/03/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn ôn tập trắc nghiệm môn học Giáo dục chính trị (Dùng cho hệ Cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp và dạy nghề) (Tái bản lần thứ nhất)

Về tác giả: CN. Văn Công Vũ, ThS. Lê Dương Thùy Hương, ThS. Lê Đức Thọ, ThS. Nguyễn Huy Hợi, ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm, ThS. Nguyễn Tiến Đảm

Tìm mua sách nếu có bán: