Hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 – môn Toán

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 – môn Toán
  • Mã ISBN: 978-604-9897-02-3
  • Tác giả: Nguyễn Đức Tấn
  • Nhà xuất bản: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Lê Chí Quyết
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Công nghệ Khang Phúc; 218 Cô Giang, phường Cô Giang, quận 1, TPHCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in báo Nhân dân TP. HCM
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/02/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 – môn Toán

Về tác giả: Nguyễn Đức Tấn

Tìm mua sách nếu có bán: