Hướng dẫn phối hợp với cha mẹ trong chăm sóc giáo dục trẻ mầm non (dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn phối hợp với cha mẹ trong chăm sóc giáo dục trẻ mầm non (dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non)
  • Mã ISBN: 978-604-0-21237-5
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và đào tạo – Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Cẩm Bích, Trương Thị Kim Oanh
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hồng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần in Phúc Yên. Địa chỉ in Đường Trần Phú – P. Trưng Nhị – T.P Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn phối hợp với cha mẹ trong chăm sóc giáo dục trẻ mầm non (dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non)

Về tác giả: Bộ Giáo dục và đào tạo – Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Cẩm Bích, Trương Thị Kim Oanh

Tìm mua sách nếu có bán: