Hướng dẫn soạn thảo văn kiện kỹ thuật tác chiến chiến dịch

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn soạn thảo văn kiện kỹ thuật tác chiến chiến dịch
  • Mã ISBN: 978-604-51-5780-0
  • Tác giả: Bộ Quốc phòng, Tổng cục kỹ thuật
  • Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
  • Biên tập viên: Vũ Tuấn Hưng; Trần Ngọc Đoàn
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Quân đội 1
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn soạn thảo văn kiện kỹ thuật tác chiến chiến dịch

Về tác giả: Bộ Quốc phòng, Tổng cục kỹ thuật

Tìm mua sách nếu có bán: