Hướng dẫn Tập làm văn 6

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn Tập làm văn 6
  • Mã ISBN: 978-604-0-20191-1
  • Tác giả: Nguyễn Thúy Hồng, Trần Thị Nga, Trần Thị Thành, Vũ Nho (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Thân Thùy Trang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In-PHS & TBTH Quảng Nam. Địa chỉ in 260- Hùng Vương-P.An Xuân-TP Tam Kỳ-Tỉnh Quảng Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/04/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn Tập làm văn 6

Về tác giả: Nguyễn Thúy Hồng, Trần Thị Nga, Trần Thị Thành, Vũ Nho (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: