Hướng dẫn thực hành thí nghiệm nén 3 trục cho đất trong phòng thí nghiệm Guidelines for Performing Triaxial Compression Test on Soil in Laboratory

Thông tin xuất bản

Thông tin về sách: Hướng dẫn thực hành thí nghiệm nén 3 trục cho đất trong phòng thí nghiệm Guidelines for Performing Triaxial Compression Test on Soil in Laboratory

Về tác giả: Trần Văn Tiếng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Đức

Tìm mua sách nếu có bán: