Hướng dẫn thực hiện các bài tập phục hồi chức năng bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do Sars- Cov2 ( Covid 19) thể nhẹ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn thực hiện các bài tập phục hồi chức năng bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do Sars- Cov2 ( Covid 19) thể nhẹ
  • Mã ISBN: 978-604-66-4262-6
  • Tác giả: Bộ Y Tế – Cục quản lý khám chữa bệnh
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Nguyễn Tiến Dũng
  • Đối tác liên kết: Cục quản lý khám chữa bệnh; 138A Giảng Võ, HN
  • Nơi in: NXB Y học
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/06/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn thực hiện các bài tập phục hồi chức năng bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do Sars- Cov2 ( Covid 19) thể nhẹ

Về tác giả: Bộ Y Tế – Cục quản lý khám chữa bệnh

Tìm mua sách nếu có bán: