Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và quản lý tài chính, phối hợp thu chi, giao dịch điện tử qua ngân hàng, kho bạc nhà nước dành cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và quản lý tài chính, phối hợp thu chi, giao dịch điện tử qua ngân hàng, kho bạc nhà nước dành cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước
  • Mã ISBN: 978-604-79-2074-7
  • Tác giả: Tăng Bình – Ái Phương (hệ thống)
  • Nhà xuất bản: Tài chính
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Phương Thư
  • Đối tác liên kết: Trung tâm giới thiệu sách Thành Phát, 14 đường G8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty Minh Kim Long
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và quản lý tài chính, phối hợp thu chi, giao dịch điện tử qua ngân hàng, kho bạc nhà nước dành cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

Về tác giả: Tăng Bình – Ái Phương (hệ thống)

Tìm mua sách nếu có bán: