Hướng dẫn vận dụng phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực người học vào giảng dạy môn ngữ văn, lịch sử, địa lý ở trung học cơ sở

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hướng dẫn vận dụng phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực người học vào giảng dạy môn ngữ văn, lịch sử, địa lý ở trung học cơ sở
  • Mã ISBN: 978-604-932-818-3
  • Tác giả: Hoàng Thị Mai Hương, Nguyễn Phượng Nguyên, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Hồng Nhung
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Thanh Dung
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việtn- Phòng 901A, Tòa nhà số 197 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH Phát triển Minh Đạt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Hướng dẫn vận dụng phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực người học vào giảng dạy môn ngữ văn, lịch sử, địa lý ở trung học cơ sở

Về tác giả: Hoàng Thị Mai Hương, Nguyễn Phượng Nguyên, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Hồng Nhung

Tìm mua sách nếu có bán: