HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG THỰC ĐƠN NHANH THEO ĐƠN VỊ CHUYỂN ĐỔI THỰC PHẨM

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG THỰC ĐƠN NHANH THEO ĐƠN VỊ CHUYỂN ĐỔI THỰC PHẨM
  • Mã ISBN: 978-604-66-4303-6
  • Tác giả: BỘ MÔN DINH DƯỠNG – AN TOÀN THỰC PHẨM, CHỦ BIÊN: TS.BS. ĐÀO THỊ YẾN PHI, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Trần Thúy Hồng
  • Đối tác liên kết: BỘ MÔN DINH DƯỠNG – AN TOÀN THỰC PHẨM, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch- số 02 Dương Quang Trung, P.12, Q.10 – TP.HCM
  • Nơi in: in Nhật Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/06/2020

Thông tin về sách: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG THỰC ĐƠN NHANH THEO ĐƠN VỊ CHUYỂN ĐỔI THỰC PHẨM

Về tác giả: BỘ MÔN DINH DƯỠNG – AN TOÀN THỰC PHẨM, CHỦ BIÊN: TS.BS. ĐÀO THỊ YẾN PHI, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

Tìm mua sách nếu có bán: