HƯỚNG NGHIỆP FOR DUMMIES Để việc học trở nên thật đơn giản. Khám phá: .Xác định lộ trình sự nghiệp phù hợp nhất với bạn • Thay đổi công việc một cách thuận lợi• Xây dựng thương hiệu cá nhân để có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: HƯỚNG NGHIỆP FOR DUMMIES Để việc học trở nên thật đơn giản. Khám phá: .Xác định lộ trình sự nghiệp phù hợp nhất với bạn • Thay đổi công việc một cách thuận lợi• Xây dựng thương hiệu cá nhân để có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp
  • Mã ISBN: 978-604-931-998-3
  • Tác giả: Marty Nemko
  • Nhà xuất bản: Công Thương
  • Biên tập viên: Trương Hữu Thắng
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách Thái Hà
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/02/2020

Thông tin về sách: HƯỚNG NGHIỆP FOR DUMMIES Để việc học trở nên thật đơn giản. Khám phá: .Xác định lộ trình sự nghiệp phù hợp nhất với bạn • Thay đổi công việc một cách thuận lợi• Xây dựng thương hiệu cá nhân để có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp

Về tác giả: Marty Nemko

Tìm mua sách nếu có bán: