Hương quê – thơ – Tập 14

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hương quê – thơ – Tập 14
  • Mã ISBN: 978-604-74-4417-5
  • Tác giả: Hội Người cao tuổi phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn; Câu lạc bộ thơ Hương quê; Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Thanh Hóa
  • Biên tập viên: Lê Phương Quý
  • Đối tác liên kết: Hội Người cao tuổi phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn; Câu lạc bộ thơ Hương quê, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Nơi in: xưởng in NXB NN
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/05/2020

Thông tin về sách: Hương quê – thơ – Tập 14

Về tác giả: Hội Người cao tuổi phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn; Câu lạc bộ thơ Hương quê; Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: