Hương thơm ngày cũ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hương thơm ngày cũ
  • Mã ISBN: 978-604-9923-05-0
  • Tác giả: Vũ Viết Ngà
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Thái Chí Thanh
  • Đối tác liên kết: LK với tác giả Đc: P307 nhà I7, ngõ 91, Lương Đình Của, Phương Mai, Hà Nội
  • Nơi in: Cty in TM và QC Tân Thành Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Hương thơm ngày cũ

Về tác giả: Vũ Viết Ngà

Tìm mua sách nếu có bán: