Huyền thoại pháp sư 12 chòm sao III

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Huyền thoại pháp sư 12 chòm sao III
  • Mã ISBN: 978-604-77-6822-6
  • Tác giả: Thor Aesir – Thư Quân
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phạm Bích Ngọc
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Skybooks Việt Nam – Số 83 Phố Lý Nam Đế ,P. Cửa Đông, Hoàn Kiếm, HN
  • Nơi in: Công ty Cp In và Dịch vụ Thương mại Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/01/2020

Thông tin về sách: Huyền thoại pháp sư 12 chòm sao III

Về tác giả: Thor Aesir – Thư Quân

Tìm mua sách nếu có bán: