I-Learn Smart Maths Student’s Book Grade 3 Part 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: I-Learn Smart Maths Student’s Book Grade 3 Part 1
  • Mã ISBN: 978-604-9843-36-5
  • Tác giả: DTP Education Solutions
  • Nhà xuất bản: Thông tấn
  • Biên tập viên: Trần Ngọc Thương; Phương Lam Giang
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Giáo dục Đại Trường Phát; Đ/c: 148-150 Nguyễn Đình Chính, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Lê Quang Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/10/2019

Thông tin về sách: I-Learn Smart Maths Student’s Book Grade 3 Part 1

Về tác giả: DTP Education Solutions

Tìm mua sách nếu có bán: