I-Learn Smart Science – Teacher’s book 4

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: I-Learn Smart Science – Teacher’s book 4
  • Mã ISBN: 978-604-9909-68-9
  • Tác giả: DTP Education Solutions
  • Nhà xuất bản: Thông tấn
  • Biên tập viên: Phương Lam Giang; Trần Ngọc Thương
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Giáo dục Đại Trường Phát; Đ/c: 148-150 Nguyễn Đình Chính, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Nơi in: Cty CP TM in Nhật Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/03/2020

Thông tin về sách: I-Learn Smart Science – Teacher’s book 4

Về tác giả: DTP Education Solutions

Tìm mua sách nếu có bán: