IC3 Spark – Các ứng dụng chủ chốt – Tập 1: Microsoft Office và Microsoft Word

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: IC3 Spark – Các ứng dụng chủ chốt – Tập 1: Microsoft Office và Microsoft Word
  • Mã ISBN: 978-604-58-9564-1
  • Tác giả: IIG (IIG Việt Nam)
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Văn Sướng
  • Đối tác liên kết: Cty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa – 60-62 Lê Lợi, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/10/2019

Thông tin về sách: IC3 Spark – Các ứng dụng chủ chốt – Tập 1: Microsoft Office và Microsoft Word

Về tác giả: IIG (IIG Việt Nam)

Tìm mua sách nếu có bán: