IELTS: No vocab – No worries! (Tít phụ: – Từ vựng “ăn điểm” – Ý tượng “khác biệt” – Phương pháp học “siêu việt” => tối đa hóa điểm thi IELTS Speaking và Writing)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: IELTS: No vocab – No worries! (Tít phụ: – Từ vựng “ăn điểm” – Ý tượng “khác biệt” – Phương pháp học “siêu việt” => tối đa hóa điểm thi IELTS Speaking và Writing)
  • Mã ISBN: 978-604-946-809-4
  • Tác giả: Vũ Hải (Người sáng lập Easy IELTS với Ryan)
  • Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Biên tập viên: Trịnh Thị Quyên
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hoá và Truyền thông 1980 Books, 20-H2 Ngõ 6 Trần Kim Xuyến, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: CTCP in Sao Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/05/2020

Thông tin về sách: IELTS: No vocab – No worries! (Tít phụ: – Từ vựng “ăn điểm” – Ý tượng “khác biệt” – Phương pháp học “siêu việt” => tối đa hóa điểm thi IELTS Speaking và Writing)

Về tác giả: Vũ Hải (Người sáng lập Easy IELTS với Ryan)

Tìm mua sách nếu có bán: