IELTS Practice test 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: IELTS Practice test 2
  • Mã ISBN: 978-604-84-4139-5
  • Tác giả: Davis Trans
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Huỳnh Yên Trầm My
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH MTV Trí Tuệ- 307 Bông Sao, P5, Q.8, TP HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Song Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/03/2020

Thông tin về sách: IELTS Practice test 2

Về tác giả: Davis Trans

Tìm mua sách nếu có bán: