IELTS Score: 6.0 – 7.0 – The Grammar Files – English Usage – Advanced (Level C1)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: IELTS Score: 6.0 – 7.0 – The Grammar Files – English Usage – Advanced (Level C1)
  • Mã ISBN: 978-604-58-7171-3
  • Tác giả: Andrew Betsis – Lawrence Mamas
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Chu Thị Kim Trang
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Nhân Trí Việt – 83B Trần Đình Xu, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Itaxa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: IELTS Score: 6.0 – 7.0 – The Grammar Files – English Usage – Advanced (Level C1)

Về tác giả: Andrew Betsis – Lawrence Mamas

Tìm mua sách nếu có bán: