IELTS Special Journal (5/2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: IELTS Special Journal (5/2019)
  • Mã ISBN: 978-604-9849-21-3
  • Tác giả: Zim school of english and Test preparation
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Tạ Quang Huy
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH MTV Trí Tuệ. Đc: 307 Bông Sao, P.5, Q.8, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Song Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: IELTS Special Journal (5/2019)

Về tác giả: Zim school of english and Test preparation

Tìm mua sách nếu có bán: