Ikigai của tôi – Hướng tới một cuộc đời xứng đáng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ikigai của tôi – Hướng tới một cuộc đời xứng đáng
  • Mã ISBN: 978-604-77-6695-6
  • Tác giả: Caroline de Surany
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phạm Thị Hoa
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam – 50, đường 5 An Dương, Tây Hồ, HN
  • Nơi in: Cty CP In Sao Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Ikigai của tôi – Hướng tới một cuộc đời xứng đáng

Về tác giả: Caroline de Surany

Tìm mua sách nếu có bán: