Illustrated fable stories for kids-Truyện tranh ngụ ngôn dành cho thiếu nhi-Song ngữ Anh-Việt 5+/The Mouse, the cock and the cat-Chuột, gà trống và mèo

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Illustrated fable stories for kids-Truyện tranh ngụ ngôn dành cho thiếu nhi-Song ngữ Anh-Việt 5+/The Mouse, the cock and the cat-Chuột, gà trống và mèo
  • Mã ISBN: 978-604-56-7717-9
  • Tác giả: Jenny D./ Minh họa: T-Books, Lời Việt: Mai Hương, Ngọc Tâm/ Tiếng Anh: Minh Quân
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Lê Thị Thu Ngọc
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Đại Mai, 226 Bạch Đằng, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Sao Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/04/2020

Thông tin về sách: Illustrated fable stories for kids-Truyện tranh ngụ ngôn dành cho thiếu nhi-Song ngữ Anh-Việt 5+/The Mouse, the cock and the cat-Chuột, gà trống và mèo

Về tác giả: Jenny D./ Minh họa: T-Books, Lời Việt: Mai Hương, Ngọc Tâm/ Tiếng Anh: Minh Quân

Tìm mua sách nếu có bán: