I’m sorry

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: I’m sorry
  • Mã ISBN: 978-604-68-5779-2
  • Tác giả: Oanh Thỷ
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Phạm Thị Thanh Phượng
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Truyền Thông Winbooks: Số 10 Đồng Nai, P. 2, Q. Tân Bình, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH in Song Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/10/2019

Thông tin về sách: I’m sorry

Về tác giả: Oanh Thỷ

Tìm mua sách nếu có bán: