Inbound Content – Xây dựng chiến lược nội dung theo phương thức Inbound

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Inbound Content – Xây dựng chiến lược nội dung theo phương thức Inbound
  • Mã ISBN: 978-604-58-9881-9
  • Tác giả: Justin Champion
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Cao Bá Định
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) – 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty In Báo Nhân dân TP.Hồ chí Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/01/2020

Thông tin về sách: Inbound Content – Xây dựng chiến lược nội dung theo phương thức Inbound

Về tác giả: Justin Champion

Tìm mua sách nếu có bán: