Inside gram gram thấu hiểu ngữ pháp như người bản ngữ – tập 2 advance – Chinh phục cao hơn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Inside gram gram thấu hiểu ngữ pháp như người bản ngữ – tập 2 advance – Chinh phục cao hơn
  • Mã ISBN: 978-604-9878-36-7
  • Tác giả: Vy Ngọc
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Phan Hải Như
  • Đối tác liên kết: Công ty CP sách và Giáo dục trực tuyến Megabook. Số 19 N7B KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Sao Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Inside gram gram thấu hiểu ngữ pháp như người bản ngữ – tập 2 advance – Chinh phục cao hơn

Về tác giả: Vy Ngọc

Tìm mua sách nếu có bán: