Inside Vina (Tập 11/2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Inside Vina (Tập 11/2019)
  • Mã ISBN: 978-604-9866-74-6
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Phạm Hoài Nam
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH QC Thế Kỷ Mới. Đc: P.302 Tầng 3, Tòa nhà Hoa Lâm, Số 02 Thi Sách, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH Ba Lan
  • Ngày nộp lưu chiểu: 08/01/2020

Thông tin về sách: Inside Vina (Tập 11/2019)

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: