Integrated Land & water management and climate change in Viet Nam and Japan – Quản lý tổng hợp tài nguyên đất, nước ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam và Nhật Bản

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Integrated Land & water management and climate change in Viet Nam and Japan – Quản lý tổng hợp tài nguyên đất, nước ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam và Nhật Bản
  • Mã ISBN: 978-604-924-439-1
  • Tác giả: Đỗ Nguyên Hải, Khoa Quản lý đất đai – Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Cao Việt Hà, Trần Thị Lệ Hà, Trần Trọng Phương
  • Nhà xuất bản: Học viện Nông nghiệp
  • Biên tập viên: Đỗ Lê Anh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in Ánh Dương
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Integrated Land & water management and climate change in Viet Nam and Japan – Quản lý tổng hợp tài nguyên đất, nước ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam và Nhật Bản

Về tác giả: Đỗ Nguyên Hải, Khoa Quản lý đất đai – Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung: Cao Việt Hà, Trần Thị Lệ Hà, Trần Trọng Phương

Tìm mua sách nếu có bán: