IQ – EQ – CQ – Bộ sưu tập 200 sticker – Tư duy, logic – Vô cùng lý thú, Chủ đề đa dạng (2-6 tuổi) – Kiến thức phong phú dễ hiểu dễ nhớ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: IQ – EQ – CQ – Bộ sưu tập 200 sticker – Tư duy, logic – Vô cùng lý thú, Chủ đề đa dạng (2-6 tuổi) – Kiến thức phong phú dễ hiểu dễ nhớ
  • Mã ISBN: 978-604-78-7156-8
  • Tác giả: Phan Minh Đạo
  • Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  • Biên tập viên: Hồ Linh Chi
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHHVH Minh Tân – Nhà sách Minh Thắng -200 B3 TT Tân Mai- Hoàng Mai – Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH TM in BB Tuấn Bằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/12/2019

Thông tin về sách: IQ – EQ – CQ – Bộ sưu tập 200 sticker – Tư duy, logic – Vô cùng lý thú, Chủ đề đa dạng (2-6 tuổi) – Kiến thức phong phú dễ hiểu dễ nhớ

Về tác giả: Phan Minh Đạo

Tìm mua sách nếu có bán: