Isoji một mảnh hồn không thể quay về

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Isoji một mảnh hồn không thể quay về
  • Mã ISBN: 978-604-978-105-6
  • Tác giả: Fukami Reiichiro
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hảo
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam. ĐC: 50, Đường 5, Tập thể F361, An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty CP in Bắc Sơn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: Isoji một mảnh hồn không thể quay về

Về tác giả: Fukami Reiichiro

Tìm mua sách nếu có bán: