Itto – Sóng gió cầu trường Tập 26: Đường tới vinh quang!!

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Itto – Sóng gió cầu trường Tập 26: Đường tới vinh quang!!
  • Mã ISBN: 978-604-2-16688-1
  • Tác giả: Motoki Monma
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Trịnh Thu Giang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và dịch vụ thương mại Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: Itto – Sóng gió cầu trường Tập 26: Đường tới vinh quang!!

Về tác giả: Motoki Monma

Tìm mua sách nếu có bán: