J.O.Y – Issue 2: Người kể chuyện tình

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: J.O.Y – Issue 2: Người kể chuyện tình
  • Mã ISBN: 9786047767953
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phùng Tố Tâm
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và TT AZ Việt Nam – 50, đường 5 An Dương, Tây Hồ, HN
  • Nơi in: CTCP in Viễn Đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/12/2019

Thông tin về sách: J.O.Y – Issue 2: Người kể chuyện tình

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: