K IQ1 nâng cao

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: K IQ1 nâng cao
  • Mã ISBN: 978-604-9893-28-5
  • Tác giả: Công ty Cổ phần phát triển Giáo dục IQ Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Thanh Dung
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH In và Thương mại Linh Gia. Phòng 4F5B khu TT xà phòng ngõ 330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in Linh Gia
  • Ngày nộp lưu chiểu: 12/05/2020

Thông tin về sách: K IQ1 nâng cao

Về tác giả: Công ty Cổ phần phát triển Giáo dục IQ Việt Nam

Tìm mua sách nếu có bán: