Kẻ ác cạnh bên “Khắc họa chân dung kẻ ác chính xác đến rợn người.” – Jonathan Kellerman Bạn có biết cứ mỗi 25 người bạn quen, sẽ có 1 người sẵn sàng làm bất kỳ việc xấu xa nào mà không hề cắn rứt lương tâm? Và họ che giấu điều đó tốt hơn bạn nghĩ.

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kẻ ác cạnh bên “Khắc họa chân dung kẻ ác chính xác đến rợn người.” – Jonathan Kellerman Bạn có biết cứ mỗi 25 người bạn quen, sẽ có 1 người sẵn sàng làm bất kỳ việc xấu xa nào mà không hề cắn rứt lương tâm? Và họ che giấu điều đó tốt hơn bạn nghĩ.
  • Mã ISBN: 978-604-56-7149-8
  • Tác giả: Tiến sĩ Martha Stout
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Bình Phương
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần TGM (Địa chỉ: 133 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8, TP.HCM)
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Lê Quang Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Kẻ ác cạnh bên “Khắc họa chân dung kẻ ác chính xác đến rợn người.” – Jonathan Kellerman Bạn có biết cứ mỗi 25 người bạn quen, sẽ có 1 người sẵn sàng làm bất kỳ việc xấu xa nào mà không hề cắn rứt lương tâm? Và họ che giấu điều đó tốt hơn bạn nghĩ.

Về tác giả: Tiến sĩ Martha Stout

Tìm mua sách nếu có bán: