Kể chuyện đạo đức và cách làm người

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kể chuyện đạo đức và cách làm người
  • Mã ISBN: 978-604-9828-06-5
  • Tác giả: Hoàng Giang biên soạn
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Phương Thùy
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH MTV TM&DV Văn hóa Minh Long, LK 02 – 03, Dãy B, KĐT Green Pearl, 378 Minh Khai, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
  • Nơi in: Doanh nghiệp tư nhân in Hà Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Kể chuyện đạo đức và cách làm người

Về tác giả: Hoàng Giang biên soạn

Tìm mua sách nếu có bán: