Kể chuyện Tết Nguyên đán

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kể chuyện Tết Nguyên đán
  • Mã ISBN: 978-604-2-15466-6
  • Tác giả: Lời: Trương Quý/Tranh: Kim Duẩn
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in và dịch vụ thương mại Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/12/2019

Thông tin về sách: Kể chuyện Tết Nguyên đán

Về tác giả: Lời: Trương Quý/Tranh: Kim Duẩn

Tìm mua sách nếu có bán: