Kẻ ly hương

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kẻ ly hương
  • Mã ISBN: 978-604-977-240-5
  • Tác giả: Nhiều tác giả (Viet Thanh Nguyen chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Tạ Viết Đãng
  • Đối tác liên kết: LK với Công ty TNHH MTV Sách Phương Namn940 đường 3 tháng 2, P. 15, Quận 11, Tp. HCM
  • Nơi in: CTCP in khuyến học phía nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Kẻ ly hương

Về tác giả: Nhiều tác giả (Viet Thanh Nguyen chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: