Kết bạn là một nghệ thuật – Making Friends Is an Art!

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kết bạn là một nghệ thuật – Making Friends Is an Art!
  • Mã ISBN: 978-604-56-6197-0
  • Tác giả: Viết lời: Julia Cook Minh họa: Bridget A.Barnes
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Châm
  • Đối tác liên kết: Công ty cổ phần xuất bản và giáo dục Quảng Văn. (Số nhà 31, ngõ 150 đường Hoàng Công Chất, P. Phú Diễn , Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội)
  • Nơi in: CTCP in và TM Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Kết bạn là một nghệ thuật – Making Friends Is an Art!

Về tác giả: Viết lời: Julia Cook Minh họa: Bridget A.Barnes

Tìm mua sách nếu có bán: