Kết cấu thép thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kết cấu thép thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu
  • Mã ISBN: 978-604-82-2889-7
  • Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn (Chủ biên), Nguyễn Lệ Thủy, Võ Thanh Lương
  • Nhà xuất bản: Xây dựng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thu Dung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xưởng in NXB Xây dựng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/12/2019

Thông tin về sách: Kết cấu thép thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu

Về tác giả: Nguyễn Hồng Sơn (Chủ biên), Nguyễn Lệ Thủy, Võ Thanh Lương

Tìm mua sách nếu có bán: