Kết cấu và tính toán đoàn tàu Metro

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Kết cấu và tính toán đoàn tàu Metro
  • Mã ISBN: 978-604-76-2090-6
  • Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Học (Chủ biên) – ThS. Kiều Công Thành
  • Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Sâm
  • Đối tác liên kết: Trường ĐH GTVT
  • Nơi in: Xưởng in Trường ĐH GTVT
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: Kết cấu và tính toán đoàn tàu Metro

Về tác giả: PGS.TS. Lê Văn Học (Chủ biên) – ThS. Kiều Công Thành

Tìm mua sách nếu có bán: